Klawisze dostępu E-Zapytanie
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Ogłoszenia o naborach na szkolenia

   

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

04.09.2014r. – 08.10.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Menager usług gastronomicznych i cateringowych”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.3. projekt „Podejmij Kluczową decyzję”

 

Zakres szkolenia: omówienie branży gastronomicznej, dobór personelu, marketing i zarządzanie w gastronomii, współpraca z kontrahentami i klientami, kontrola w gastronomii, prowadzenie dokumentacji kadrowej, ubezpieczenia społeczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, HACCP, zaopatrzenie i magazynowanie, prowadzenie dokumentacji w gastronomii, obsługa komputera (Word, Excel, Power Point, Internet, komputerowe prowadzenie książki przychodów i rozchodów), obsługa kas fiskalnych, wag samoobliczeniowych i terminali płatniczych, pierwsza pomoc przedlekarska.

 

Liczba uczestników szkolenia: dziesięć.

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, 20.10.2014r. – 28.11.2014r.

 

Liczba godzin szkolenia: 150 godzin.

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

-         posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej dwudziestego piątego roku życia, (pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenie będą miały osoby, które zrejestrowały się w PUP w przeciągu ostatnich czterech miesięcy oraz nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniu) lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

04.09.2014r. – 08.10.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Spawanie metodą MAG”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.3. projekt „Podejmij Kluczową decyzję”

 

Zakres szkolenia: technika i technologia spawania, procesy, materiały i urządzenia spawalnicze, BHP, zajęcia praktyczne.

 

Liczba uczestników szkolenia:  dwanaście

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, 03.11.2014r. – 28.11.2014r.

 

Liczba godzin szkolenia: 145 godzin

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

-         posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe (preferowane wykształcenie  mechaniczne  lub staż pracy m.in. w zawodach ślusarz, mechanik, tokarz),

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej dwudziestego piątego roku życia, (pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenie będą miały osoby, które zrejestrowały się w PUP w przeciągu ostatnich czterech miesięcy oraz nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniu) lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-              zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,

-              świadectwo egzaminu spawacza lub certyfikat EN (po zdaniu egzaminu)

-              książeczka spawacza (po zdaniu egzaminu).

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

04.09.2014r. – 17.10.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

 „Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.3. projekt „Podejmij Kluczową decyzję”

 

Zakres szkolenia: przepisy z zakresu gospodarki energetycznej, przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych, ochrona przeciwporażeniowa, przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych, zasady ratowania porażonych prądem elektrycznym, ochrona przeciwpożarowa.

 

Liczba uczestników szkolenia: dziesięć.

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, 12.11.2014r. – 20.11.2014r.

 

Liczba godzin szkolenia: 40 godzin.

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

-         posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe elektryczne lub mechaniczne,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej dwudziestego piątego roku życia, (pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenie będą miały osoby, które zrejestrowały się w PUP w przeciągu ostatnich czterech miesięcy oraz nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniu) lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,

-         świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (po zdanym egzaminie).

 

  

 

Forma aktywizacji dodana przez: Beata Dudzińska (2012-07-24 12:08:00) , zredagowana przez: Beata Dudzińska (2014-09-17 14:44:02)
Data publikacji : 2013-01-22

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.bialystok.pl/forma-aktywizacji/25/ogloszenia-o-naborach-na-szkolenia