Klawisze dostępu E-Zapytanie
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Ogłoszenia o naborach na szkolenia

   

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

16.10.2014r. – 07.11.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Przewóz materiałów niebezpiecznych”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.1. projekt „Wspólne działanie – jeden projekt”

 

Zakres szkolenia: szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas, szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1, szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7, napełnianie i opróżnianie cystern drogowych.

 

Liczba uczestników szkolenia: osiem

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, grudzień 2014r. – styczeń 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 80 godzin

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”, „POdejmij KLuczową decyzję” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

-         posiadają prawo jazdy kat. C, C+E,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej trzydziestego roku życia lub powyżej pięćdziesiątego roku życia i zamieszkują na terenie powiatu białostockiego.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,

-         zaświadczenie ADR.

 

  

 

Forma aktywizacji dodana przez: Beata Dudzińska (2012-07-24 12:08:00) , zredagowana przez: Beata Dudzińska (2014-10-17 14:55:26)
Data publikacji : 2013-01-22

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.bialystok.pl/forma-aktywizacji/25/ogloszenia-o-naborach-na-szkolenia