Klawisze dostępu E-Zapytanie
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Ogłoszenia o naborach na szkolenia

   

Charakterystyka osób, dla których przeznaczone są szkolenia realizowane
w ramach programu RPO WP

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego):

 

Na szkolenia mogą być kierowane wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Białymstoku, które ukończyły 30-ty rok życia i należą co najmniej do jednej z poniższych grup:

-       osoby powyżej 50-ego roku życia,

-       osoby z niepełnosprawnościami,

-       osoby długotrwale bezrobotne (rozumiane jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy).

 

  

  

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

03.08.2015r. – 31.08.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„AutoCAD z kosztorysowaniem”

 

realizowane w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 

Zakres szkolenia: AutoCAD – poziom I, AutoCAD – poziom II, kosztorysowanie w programie Norma PRO, metody poszukiwania pracy.

 

Liczba uczestników szkolenia:  dziesięć

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, październik - listopad 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 150 godzin

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu RPO WP,

-         posiadają co najmniej wykształcenie średnie (preferowane wykształcenie budowlane lub mechaniczne),

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

 - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

03.08.2015r. – 31.08.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Pracownik magazynu”

 

realizowane w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 

Zakres szkolenia: podstawy organizacji pracy magazynu: zapasy magazynowe, budowle magazynowe, wyposażenie magazynu, technologia prac magazynowych, organizacja prac magazynowych; obsługa wózków jezdniowych; obsługa komputera: Word, Excel, Power Point, Internet, komputerowe prowadzenie sprzedaży i fakturowanie, komputerowe prowadzenie gospodarki magazynowej, zarządzanie kontaktami z klientem; obsługa kas fiskalnych, wag samoobliczeniowych i terminali płatniczych; podstawowe zasady bezpieczeństwa żywności, zasady systemu bezpieczeństwa żywności HACCP; metody poszukiwania pracy.

 

Liczba uczestników szkolenia:  piętnaście

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, październik - listopad 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 180 godzin

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu RPO WP,

-         posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe,

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-          zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,

-          zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego (po zdaniu egzaminu).

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

03.08.2015r. – 31.08.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych”

 

realizowane w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 

Zakres szkolenia: przepisy z zakresu gospodarki energetycznej, przepisy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, ochrona przeciwporażeniowa, zasady ratowania porażonych prądem elektrycznym, przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, metody poszukiwania pracy, podstawy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Liczba uczestników szkolenia:  piętnaście

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, listopad 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 60 godzin

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu RPO WP,

-         posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe elektryczne lub mechaniczne, albo staż pracy jako elektryk,

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-          zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,

-          świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (po zdaniu egzaminu).

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

03.08.2015r. – 31.08.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Pozyskiwanie funduszy unijnych”

 

realizowane w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 

Zakres szkolenia: źródła i zasady finansowania projektów z UE, programy operacyjne w latach 2014-2020, założenia programów planowanych w Polsce na lata 2014-2020, zasady tworzenia wniosków na lata 2014-2020, metody oceny projektu na lata 2014-2020, analiza finansowa projektu na lata 2014-2020, zasady rozliczania projektu na lata 2014-2020, metody poszukiwania pracy.

 

Liczba uczestników szkolenia:  dziesięć

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, listopad 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 100 godzin

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu RPO WP,

-         posiadają wykształcenie wyższe,

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-          zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

03.08.2015r. – 31.08.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Operator obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC”

 

realizowane w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 

Zakres szkolenia: przepisy z zakresu bhp, podstawy obróbki skrawaniem, wprowadzenie do sterowania numerycznego, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, zajęcia praktyczne, metody poszukiwania pracy.

 

Liczba uczestników szkolenia:  piętnaście

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, październik - listopad 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 200 godzin

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu RPO WP,

-         posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe techniczne,

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-          zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

03.08.2015r. – 31.08.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Kasjer - sprzedawca”

 

realizowane w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 

Zakres szkolenia: dokumenty sprzedaży, obsługa komputera (Word, Excel, Power Piont, Internet, komputerowe prowadzenie sprzedaży i fakturowanie), obsługa kas fiskalnych, wag samoobliczeniowych i terminali płatniczych, podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa żywności, zasady systemu bezpieczeństwa żywności HACCP, metody poszukiwania pracy.

 

Liczba uczestników szkolenia:  piętnaście

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, listopad 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 100 godzin

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu RPO WP,

-         posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-          zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

03.08.2015r. – 31.08.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Kadry i płace”

 

realizowane w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 

Zakres szkolenia: prawo pracy, dokumenty pracownicze, prowadzenie akt personalnych, ubezpieczenia społeczne, podatki, obsługa komputera (Word, Excel, Power Point, program kadrowo – płacowy, program Płatnik, przekaz elektroniczny do ZUS), metody poszukiwania pracy.

 

Liczba uczestników szkolenia:  dziesięć

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, październik - listopad 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 150 godzin

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu RPO WP,

-         posiadają co najmniej wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne lub wyższe prawnicze, bądź staż pracy w komórkach kadrowo – płacowych, w księgowości),

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-          zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

03.08.2015r. – 31.08.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Pracownik do spraw zamówień publicznych”

 

realizowane w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 

Zakres szkolenia: ustawa Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze do tej ustawy, zasady udzielania zamówień, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, omówienie trybów postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty, umowy o zamówienia publiczne, środki ochrony prawnej, odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych, metody poszukiwania pracy.

 

Liczba uczestników szkolenia:  dziesięć

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, listopad 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 100 godzin

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu RPO WP,

-         posiadają wykształcenie wyższe,

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-          zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

13.08.2015r. – 03.09.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Robotnik ogólnobudowlany”

 

realizowane ze środków Funduszu Pracy

 

 

Zakres szkolenia: ogólne przepisy bhp i ochrony środowiska, podstawowe pojęcia z budownictwa, rysunek zawodowy i dokumentacja techniczna, materiały używane przy pracach budowlanych, maszynoznawstwo – obsługa ręcznych i mechanicznych urządzeń, technologia robót, zajęcia praktyczne.

 

Liczba uczestników szkolenia:  osiem

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, wrzesień - październik 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 100 godzin

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

-         w roku 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-          zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

 

Dział Szkoleń 


III piętro, pokój nr 309 (tel. 85 747-38-31, 747-38-65, 747-38-19)

  

 

Forma aktywizacji dodana przez: Beata Dudzińska (2012-07-24 12:08:00) , zredagowana przez: Beata Dudzińska (2015-08-28 14:10:41)
Data publikacji : 2013-01-22

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.bialystok.pl/forma-aktywizacji/25/ogloszenia-o-naborach-na-szkolenia