Klawisze dostępu E-Zapytanie
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Ogłoszenia o naborach na szkolenia

   

Charakterystyka osób, dla których przeznaczone są szkolenia realizowane
w ramach programu RPO WP

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego):

 

Na szkolenia mogą być kierowane wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Białymstoku, które ukończyły 30-ty rok życia i należą co najmniej do jednej z poniższych grup:

-       osoby powyżej 50-ego roku życia,

-       osoby z niepełnosprawnościami,

-       osoby długotrwale bezrobotne (rozumiane jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy).

 

  

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

16.07.2015r. – 13.08.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Monter instalacji wodno - kanalizacyjnych”

 

realizowane w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 

Zakres szkolenia: montaż instalacji wodno – kanalizacyjnych, montaż instalacji grzewczych (centralnego ogrzewania) w tym: montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych, zajęcia praktyczne, metody poszukiwania pracy.

 

Liczba uczestników szkolenia:  piętnaście

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, wrzesień - październik 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 200 godzin

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu RPO WP,

-         posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe mechaniczne,

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-          zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

16.07.2015r. – 13.08.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Opiekun osób starszych i chorych z językiem niemieckim”

 

realizowane w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 

Zakres szkolenia: opieka nad osobami starszymi i chorymi, pierwsza pomoc przedmedyczna, podstawy rehabilitacji, masaż, komunikacja interpersonalna, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, podstawowe zasady żywienia, język niemiecki dla opiekunów osób starszych i chorych, zajęcia praktyczne, metody poszukiwania pracy, podstawy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Liczba uczestników szkolenia:  dziesięć

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, wrzesień - listopad 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 250 godzin

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu RPO WP,

-         posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-          zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

16.07.2015r. – 13.08.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Pomoc kucharza”

 

realizowane w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 

Zakres szkolenia: zasady żywienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, technologia, catering, dekoracja potraw, obsługa kas fiskalnych, zajęcia praktyczne, metody poszukiwania pracy.

 

Liczba uczestników szkolenia:  dziesięć

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, wrzesień - listopad 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 250 godzin

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu RPO WP,

-         posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-          zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

16.07.2015r. – 13.08.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”

 

realizowane w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 

Zakres szkolenia: zgodnie z rozporządzeniem MSW z dnia 18.12.2013r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 

Liczba uczestników szkolenia:  piętnaście

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, wrzesień - listopad 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 245 godzin

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu RPO WP,

-         posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-          zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

  

 

Dział Szkoleń 


III piętro, pokój nr 309 (tel. 85 747-38-31, 747-38-65, 747-38-19)

  

 

Forma aktywizacji dodana przez: Beata Dudzińska (2012-07-24 12:08:00) , zredagowana przez: Beata Dudzińska (2015-07-15 11:01:42)
Data publikacji : 2013-01-22

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.bialystok.pl/forma-aktywizacji/25/ogloszenia-o-naborach-na-szkolenia