Klawisze dostępu E-Zapytanie
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Ogłoszenia o naborach na szkolenia

   

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

10.04.2014r. – 30.04.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Spawanie metodą MAG”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.3. projekt „Podejmij Kluczową decyzję”

 

Zakres szkolenia: technika i technologia spawania, procesy, materiały i urządzenia spawalnicze, BHP, zajęcia praktyczne.

 

Liczba uczestników szkolenia:  dwanaście

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, maj - lipiec 2014r.

 

Liczba godzin szkolenia: 120 godzin

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

-         posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe (preferowane wykształcenie  mechaniczne  lub staż pracy m.in. w zawodach ślusarz, mechanik, tokarz),

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej dwudziestego piątego roku życia, (pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenie będą miały osoby, które zrejestrowały się w PUP w przeciągu ostatnich czterech miesięcy oraz nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniu) lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-              zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,

-              świadectwo egzaminu spawacza lub certyfikat EN (po zdaniu egzaminu),

-              książeczka spawacza (po zdaniu egzaminu).

  

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

23.04.2014r. – 16.05.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Profesjonalny wizerunek firmy w Internecie”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.3. projekt „Podejmij Kluczową decyzję”

 

 

Zakres szkolenia: Programy Corel Draw, Photoshop, Adobe Flash. Moduł graficzno – fotograficzny. Marketing i reklama. Tworzenie stron www. Copywriting.

 

Liczba uczestników szkolenia: dziesięć

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, 04.06.2014r. – 11.07.2014r.

 

Liczba godzin szkolenia: 150 godzin

 

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

-         posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

-         mają zdolności plastyczne,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej dwudziestego piątego roku życia, (pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenie będą miały osoby, które zrejestrowały się w PUP w przeciągu ostatnich czterech miesięcy oraz nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniu) lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

23.04.2014r. – 16.05.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„AutoCAD z kosztorysowaniem”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.3. projekt „Podejmij Kluczową decyzję”

 

 

Zakres szkolenia: AutoCAD 2D – poziom I. AutoCAD 2D – poziom II. AutoCAD 3D – modelowanie w 3D. Kosztorysowanie  w programie NormaPRO. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej. Metody poszukiwania pracy.

 

Liczba uczestników szkolenia: dziesięć

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, 02.06.2014r – 11.07.2014r.

 

Liczba godzin szkolenia: 150 godzin

 

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

-         posiadają co najmniej wykształcenie średnie (preferowane wykształcenie budowlane lub mechaniczne),

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej dwudziestego piątego roku życia, (pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenie będą miały osoby, które zrejestrowały się w PUP w przeciągu ostatnich czterech miesięcy oraz nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniu) lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

23.04.2014r. – 23.05.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Bukieciarstwo z technikami decoupage”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.3. projekt „Podejmij Kluczową decyzję”

 

 

Zakres szkolenia: Narzędzia i środki techniczne. Wykonywanie kompozycji i dekoracji. Anatomia i fizjologia roślin. Technika zdobnicza decupage. Zasady obsługi klienta. Obsługa komputera. Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej. Metody poszukiwania pracy. Zasady pierwszej pomocy.

 

Liczba uczestników szkolenia: dziesięć.

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, 09.06.2014r. – 11.07.2014r.

 

Liczba godzin szkolenia: 125 godzin.

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

-         posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe (preferowane rolnicze lub ogrodnicze),

-         mają zdolności manualne,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej dwudziestego piątego roku życia, (pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenie będą miały osoby, które zrejestrowały się w PUP w przeciągu ostatnich czterech miesięcy oraz nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniu) lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

Forma aktywizacji dodana przez: Beata Dudzińska (2012-07-24 12:08:00) , zredagowana przez: Beata Dudzińska (2014-04-23 08:01:08)
Data publikacji : 2013-01-22

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.bialystok.pl/forma-aktywizacji/25/ogloszenia-o-naborach-na-szkolenia