Klawisze dostępu E-Zapytanie
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Ogłoszenia o naborach na szkolenia

   

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

09.07.2014r. – 08.08.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Blacharz – lakiernik samochodowy”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.3. projekt „Podejmij Kluczową decyzję”

 

 

Zakres szkolenia: przepisy z zakresu bhp, pierwsza pomoc przedlekarska, demontaż i montaż elementów nadwozia, wymiana elementów samochodu, naprawa zniekształceń elementów pojazdu, podstawowe pojęcia i informacje z zakresu lakiernictwa, przygotowanie powierzchni, lakierowanie, wady i naprawa powłok lakierniczych, zajęcia praktyczne, podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, metody poszukiwania pracy.

 

Liczba uczestników szkolenia: dziesięć.

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, wrzesień  - listopad 2014r.

 

Liczba godzin szkolenia: 450 godzin.

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

-         posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe (preferowane o profilu samochodowym bądź staż pracy w zakładzie / warsztacie napraw pojazdów),

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej dwudziestego piątego roku życia, (pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenie będą miały osoby, które zrejestrowały się w PUP w przeciągu ostatnich czterech miesięcy oraz nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniu) lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

  

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

09.07.2014r. – 14.08.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Alpinizm przemysłowy”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.3. projekt „Podejmij Kluczową decyzję”

 

 

Zakres szkolenia: przepisy prawne oraz przepisy i zasady bhp związane z wykonywaniem prac na wysokości, techniki alpinistyczne, sprzęt roboczy i zabezpieczający, pierwsza pomoc na wysokości, praca na dachach, kratownicach, drabinach, wspinaczka przemysłowa.    

 

Liczba uczestników szkolenia: dziesięć.

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, wrzesień 2014r.

 

Liczba godzin szkolenia: 40 godzin.

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

-         posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej dwudziestego piątego roku życia, (pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenie będą miały osoby, które zrejestrowały się w PUP w przeciągu ostatnich czterech miesięcy oraz nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniu) lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

09.07.2014r. – 22.08.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Przewodnik turystyczny”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.3. projekt „Podejmij Kluczową decyzję”

 

 

Zakres szkolenia: zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek tj. programem podstawowego szkolenia ogólnego dla kandydatów na przewodników turystycznych.

 

Liczba uczestników szkolenia: piętnaście.

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, wrzesień - listopad 2014r.

 

Liczba godzin szkolenia: zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki.

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

-         posiadają wykształcenie wyższe (preferowane osoby zwolnione z placówek oświaty),

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej dwudziestego piątego roku życia, (pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenie będą miały osoby, które zrejestrowały się w PUP w przeciągu ostatnich czterech miesięcy oraz nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniu) lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

24.06.2014r. – 31.07.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Pracownik magazynu”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.1. projekt „Wspólne działanie – jeden projekt”

 

 

Zakres szkolenia: podstawy organizacji pracy magazynu, podstawy towaroznawstwa, dokumentacja w obrocie magazynowym, obsługa wózków jezdniowych, obsługa komputera (Word, Excel, Power Point, Internet, komputerowe prowadzenie sprzedaży i fakturowanie, zarządzanie kontaktami z klientem), obsługa kas fiskalnych, wag samoobliczeniowych i terminali płatniczych, podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa żywności, zasady systemu bezpieczeństwa żywności HACCP, metody poszukiwania pracy.

 

Liczba uczestników szkolenia: dziesięć

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, 09.09.2014r. – 17.10.2014r.

 

Liczba godzin szkolenia: 180 godzin

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”, „POdejmij KLuczową decyzję” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej trzydziestego roku życia lub powyżej pięćdziesiątego roku życia i zamieszkują na terenie powiatu białostockiego.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

-         zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego uprawniającego do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (po zdaniu egzaminu),

-         świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych (po zdaniu egzaminu).

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

24.06.2014r. – 31.07.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Opiekun dziecięcy”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.3. projekt „Podejmij Kluczową decyzję”

 

 

Zakres szkolenia: opieka nad dziećmi, pierwsza pomoc przedmedyczna, podstawyrehabilitacji,komunikacja interpersonalna, podstawowe zasady żywienia, zajęcia praktyczne, metody poszukiwania pracy.   

 

Liczba uczestników szkolenia: dziesięć.

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, 03.09.2014r. – 26.09.2014r.

 

Liczba godzin szkolenia: 100 godzin.

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

-         posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej dwudziestego piątego roku życia, (pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenie będą miały osoby, które zrejestrowały się w PUP w przeciągu ostatnich czterech miesięcy oraz nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniu) lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

24.06.2014r. – 08.08.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Profesjonalne sprzątanie (obsługa urządzeń sprzątających)”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.3. projekt „Podejmij Kluczową decyzję”

 

 

Zakres szkolenia: przepisy bhp w procesie sprzątania, problematyka utrzymania czystości, rodzaje i typy powierzchni, środki chemiczne – ich rodzaje i zastosowanie, technologie sprzątania, obsługa urządzeń sprzątających, pranie podłóg tekstylnych, czyszczenie posadzek, pielęgnacja i konserwacja podłóg drewnianych, zajęcia praktyczne.

 

Liczba uczestników szkolenia: dziesięć.

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, 10.09.2014r. – 19.09.2014r.

 

Liczba godzin szkolenia: 60 godzin.

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

-         posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej dwudziestego piątego roku życia, (pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenie będą miały osoby, które zrejestrowały się w PUP w przeciągu ostatnich czterech miesięcy oraz nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniu) lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

24.06.2014r. – 14.08.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Pracownik kancelaryjny”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.3. projekt „Podejmij Kluczową decyzję”

 

 

Zakres szkolenia: podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacja pracy biurowej, organizacja obiegu dokumentów, przepływ informacji, zasady efektywnej komunikacji, kultura zawodu, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera, prowadzenie archiwum zakładowego, metody poszukiwania pracy.

 

Liczba uczestników szkolenia: piętnaście.

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, 01.09.2014r. – 07.10.2014r.

 

Liczba godzin szkolenia: 150 godzin.

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

-         posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej dwudziestego piątego roku życia, (pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenie będą miały osoby, które zrejestrowały się w PUP w przeciągu ostatnich czterech miesięcy oraz nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniu) lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

24.06.2014r. – 29.08.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Barman - barista”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.3. projekt „Podejmij Kluczową decyzję”

 

 

Zakres szkolenia: zasady żywienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, obsługa konsumenta za barem, sommalierstwo, baristyka, język angielski, obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych, zajęcia praktyczne, podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, metody poszukiwania pracy.

 

Liczba uczestników szkolenia: dziesięć.

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, 06.10.2014r. – 25.11.2014r.

 

Liczba godzin szkolenia: 200 godzin.

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

-         posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej dwudziestego piątego roku życia, (pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenie będą miały osoby, które zrejestrowały się w PUP w przeciągu ostatnich czterech miesięcy oraz nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniu) lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

24.06.2014r. – 29.08.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Gorseciarka”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.1. projekt „Wspólne działanie – jeden projekt”

 

 

Zakres szkolenia: podstawowe przepisy bhp związane z wykonywaną pracą, technologia, materiałoznawstwo, konstrukcja i modelowanie wyrobów gorseciarskich, rysunek zawodowy, zajęcia praktyczne, metody poszukiwania pracy.

 

Liczba uczestników szkolenia: osiem

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Wasilków, 01.10.2014r. – 05.11.2014r.

 

Liczba godzin szkolenia: 200 godzin

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”, „POdejmij KLuczową decyzję” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe (preferowane zawodowe odzieżowe, krawieckie lub staż pracy w krawiectwie),

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej trzydziestego roku życia lub powyżej pięćdziesiątego roku życia i zamieszkują na terenie powiatu białostockiego.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

24.06.2014r. – 10.09.2014r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Pracownik biura rachunkowego”

 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 6.1.3. projekt „Podejmij Kluczową decyzję”

 

 

Zakres szkolenia: zagadnienia teoretyczne z zakresu rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prawo podatkowe, prawo cywilne, gospodarce i prawo pracy, obsługa komputera (Word, Excel, Internet, księgowość komputerowa, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, obsługa programu Płatnik i przekaz elektroniczny do ZUS), metody poszukiwania pracy.   

 

Liczba uczestników szkolenia: dziesięć.

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, 22.09.2014r. – 14.11.2014r.

 

Liczba godzin szkolenia: 200 godzin.

 

Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, które:

-         w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

-         nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

-         posiadają co najmniej wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne),

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,

-         są poniżej dwudziestego piątego roku życia, (pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenie będą miały osoby, które zrejestrowały się w PUP w przeciągu ostatnich czterech miesięcy oraz nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniu) lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

Forma aktywizacji dodana przez: Beata Dudzińska (2012-07-24 12:08:00) , zredagowana przez: Beata Dudzińska (2014-07-08 12:52:07)
Data publikacji : 2013-01-22

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.bialystok.pl/forma-aktywizacji/25/ogloszenia-o-naborach-na-szkolenia