Klawisze dostępu E-Zapytanie
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Ogłoszenia o naborach na szkolenia

   

 

Charakterystyka osób, dla których przeznaczone są szkolenia realizowane
w ramach programu POWER

(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój):

 

Na szkolenia mogą być kierowane wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Białymstoku, które:

  • nie ukończyły 30-go roku życia (w tym osoby w wieku 18-25 lat muszą być zarejestrowane maksymalnie do 4 miesięcy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie), oraz:

-       nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i

-       nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy); w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni;

  • ponadto zostaną zrekrutowane osoby dodatkowo spełniające kryterium osoby niepełnosprawnej (1,5% uczestników) oraz osoby długotrwale bezrobotnej (25,2%).

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

09.03.2015r. – 03.04.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Brukarz”

 

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

Zakres szkolenia: podstawowe przepisy BHP i  ppoż.  związane z wykonywaną pracą, technologia robót, maszyny i sprzęt, materiały, dokumentacja, zasady organizacji pracy i obmiaru robót, zajęcia praktyczne.

 

Liczba uczestników szkolenia: osiem

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, kwiecień - czerwiec 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 200 godzin

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu POWER,

-         posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

09.03.2015r. – 15.04.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Monter rusztowań budowlano – montażowych metalowych”

 

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

Zakres szkolenia: bezpieczeństwo i higiena pracy, dokumentacja techniczna, użytkowanie eksploatacyjne rusztowań budowlano – montażowych metalowych, konstrukcja oraz technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano – montażowych metalowych, zajęcia praktyczne.

 

Liczba uczestników szkolenia:  dziesięć

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, maj 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 80 godzin

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu POWER,

-         posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-              zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,

-              świadectwo, uprawnienia oraz wpis do Książki Operatora Maszyn Roboczych (po zdaniu egzaminu).

 

 

  

  

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

09.03.2015r. – 30.04.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Spawanie metodą TIG”

 

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

Zakres szkolenia: technika i technologia spawania, procesy, materiały i urządzenia spawalnicze, BHP, zajęcia praktyczne.

 

Liczba uczestników szkolenia:  dwanaście

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, maj – czerwiec 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 120 godzin

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu POWER,

-         posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe (preferowane wykształcenie mechaniczne lub staż pracy m.in. w zawodach ślusarz, mechanik, tokarz),

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-              zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,

-              świadectwo egzaminu spawacza lub certyfikat EN (po zdaniu egzaminu)

-              książeczka spawacza (po zdaniu egzaminu).

  

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

09.03.2015r. – 03.04.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Barman - kelner”

 

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

Zakres szkolenia: zasady żywienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, obsługa konsumenta za barem i na sali  restauracyjnej, dekoracja stołów, catering, język angielski, obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych, zajęcia praktyczne, podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, metody poszukiwania pracy.

 

Liczba uczestników szkolenia: dziesięć.

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, maj - lipiec 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 250 godzin.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu POWER,

-         posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe,

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

09.03.2015r. – 24.04.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Profesjonalna obsługa biura z językiem angielskim”

 

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

Zakres szkolenia: zagadnienia teoretyczne z zakresu obsługi sekretariatu, organizacja i zarządzanie, zasady funkcjonowania firm, marketing, negocjacje, tworzenie i obieg dokumentów biurowych, obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych, metody poszukiwania pracy, język angielski.

 

Liczba uczestników szkolenia: dziesięć.

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, maj – lipiec 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 200 godzin.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu POWER,

-         posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

09.03.2015r. – 24.04.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Obsługa klienta w branży handlowej”

 

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

Zakres szkolenia: zadania i organizacja pracy działu marketingu i sprzedaży, elementy marketingu, reklamy i negocjacji, techniki sprzedaży, obsługa komputera z fakturowaniem, obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych.

 

Liczba uczestników szkolenia: dziesięć.

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, maj - lipiec 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 200 godzin.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-     spełniają warunki kierowania do programu POWER,

-     posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

-     są komunikatywne,

-     w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-     nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie

 

09.03.2015r. – 20.04.2015r.

 

przyjmuje zgłoszenia na szkolenie

 

„Pomoc w księgowości”

 

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

Zakres szkolenia: dokumenty księgowe, formy księgowości, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, podatki, wynagrodzenia i świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, księgowość komputerowa, komputerowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, obsługa programu Płatnik i przekaz elektroniczny do ZUS.

 

Liczba uczestników szkolenia: dziesięć.

 

Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, maj – lipiec 2015r.

 

Liczba godzin szkolenia: 200 godzin.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

-         spełniają warunki kierowania do programu POWER,

-         posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

-         w latach 2014 - 2015 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

-         nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

-         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

  

 

Dział Szkoleń 


III piętro, pokój nr 309 (tel. 85 747-38-31, 747-38-65, 747-38-19)

  

 

Forma aktywizacji dodana przez: Beata Dudzińska (2012-07-24 12:08:00) , zredagowana przez: Beata Dudzińska (2015-03-27 14:55:14)
Data publikacji : 2013-01-22

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.bialystok.pl/forma-aktywizacji/25/ogloszenia-o-naborach-na-szkolenia